Apmaksu par teorētisko un praktisko apmācību iespējams veikt Jelgavā vai Dobelē.

E-pasts: autoamatnieks@inbox.lv!

Dobele

Viestura iela 6a (2.stāvā), LV-3701

Mob.Tel.: +371 27880444

Jelgava

Akadēmijas iela 2-2, LV-3001

Mob.Tel.: +371 27881444

Rekvizīti

SIA "Autoamatnieks"

Gaurata iela 10, Dobele, LV-3701

Reģ. Nr. 48502003523

AS SEB banka

Konta Nr.: LV68UNLA0006000468081

Maksājuma mērķī norādīt: vārdu, uzvārdu, par kādu kategoriju tiek veikta apmaksa.